0Szt.

Nie masz produktów w koszyku.

  •  +48 58 741 72 00

Product was successfully added to your shopping cart.

REGULAMIN Obowiązuje od dnia 2014-12-25

§ 1. Informacje o właścicielu sklepu internetowego

Właścicielem niniejszego serwisu internetowego (dalej Sklep internetowy) jest DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK, ul. Cicha 26 83-000 Pruszcz Gdański, NIP: 593-158-46-03,
tel. 58 7417200, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki (dalej DIGINET Sebastian Bójczuk, Sprzedawca)

Konto bankowe PKO BP Inteligo: 50 1020 5558 1111 1084 9030 0057

DIGINET Sebastian Bójczuk prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe
dostępne w domenie https:// washservice.pl

§ 2. Informacje o towarach, cenach, promocjach

2.1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.2. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT.
Faktura VAT będzie dostarczana na podany przez Klienta adres dostawy.

2.3. Informacje, podane na witrynie internetowej Sklepu internetowego, w szczególności ceny, mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty DIGINET
SEBASTIAN BÓJCZUK w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą roszczeń wobec DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK.

2.4. Klient przed złożeniem zamówienia w razie jakichkolwiek wątpliwości co do zamieszczonego na witrynie internetowej opisu Towaru, w tym co do jego danych
technicznych, powinien skontaktować się z DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK celem wyjaśnienia takich wątpliwości i udzielania informacji dodatkowych.

2.5. Promocje obowiązujące w sklepie nie łączą się ze sobą. Przed złożeniem zamówienia należy wybrać rodzaj promocji, a tym samym zasady promocji w tym cenę
promocyjną lub dodatkowe produkty i usługi oferowane w ramach akcji promocyjnej.

§ 3. Złożenie Zamówienia, zawarcie umowy kupna-sprzedaży

3.1. Zamówienia złożone na warunkach określonych w opisie produktu i w Koszyku (sposób oraz koszty dostawy i płatności) realizowane są na warunkach określonych
w koszyku po ich potwierdzeniu przez DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK. Dla Zamówień, których adres dostawy znajduje się poza granicami Polski, warunki dostawy
(sposób, firma kurierska, koszty i in.) ustalane będą indywidualnie (z uwzględnieniem zasad obowiązujących u spedytora). W takim jednak wypadku Sklep wyśle do
klienta nową ofertę sprzedaży, zawierającą nowe warunki sprzedaży, a dalsza realizacja nowego zamówienia będzie uzależniona od akceptacji tych warunków przez klienta,

3.2. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu internetowego, składa ofertę kupna określonego Towaru na
warunkach podanych w opisie Towaru i w koszyku. [dalej: Zamówienie].

3.3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, w niedziele oraz w święta
będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3.4. Po złożeniu Zamówienia do Klienta wysyłana jest automatycznie wiadomość z witryny internetowej określająca w szczególności dane dotyczące Klienta i zamówionego
Towaru. Wiadomość ta określa również oznaczenia Sprzedawcy, warunki zwrotu i reklamacji towarów. Taka wiadomość nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty kupna
złożonej przez Klienta, w szczególności nie stanowi zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem a DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK. Potwierdzenie takie Klient
otrzyma po jego weryfikacji i potwierdzeniu jego warunków przez Sklep.

3.5. W najkrótszym możliwym terminie (lecz nie dłuższym niż w terminie trzech dni roboczych) od złożenia Zamówienia, niezależnie od otrzymania wiadomości, o której mowa
w ust.3 powyżej, z Klientem w formie mailowej lub telefonicznej skontaktuje się pracownik DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK (telefonicznie lub drogą e-mail) celem:

Potwierdzenia warunków zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w tym ceny zamówionego Towaru, jego dostępności, terminu realizacji Zamówienia oraz pozostałych szczegółów
realizacji Zamówienia [dalej: Potwierdzenie]. Takie Potwierdzenie stanowi przyjęcie przez DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK oferty kupna Towaru złożonej przez Klienta i jest
zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem a DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK . Jednak w przypadku, gdy Potwierdzenie otrzymane od pracownika DIGINET
SEBASTIAN BÓJCZUK istotnie zmienia warunki oferty kupna, umowę uważa się za zawartą a Zamówienie przyjęte do realizacji, o ile Klient potwierdzi nowe warunki zawarte
w Potwierdzeniu w formie telefonicznej lub mailowej; możliwa jest też sytuacja, gdy Potwierdzenie takie nie zostanie wysłane w terminie trzech dni roboczych. W takim wypadku
uznaje się, że DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK przyjął ofertę kupna na warunkach złożonych przez Klienta

lub

poinformowania o braku możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji, przy czym DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK  może odmówić realizacji złożonego Zamówienia i tym
samym zawarcia umowy kupna-sprzedaży, jeżeli z przyczyn od DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK niezależnych realizacja złożonego Zamówienia jest niemożliwa, znacznie
utrudniona lub wiązałaby się z koniecznością poniesienia nadmiernych kosztów.

3.6. Nieprawidłowo lub niekompletne wypełnione formularze Zamówienia nie będą rozpatrywane i nie stanowią złożenia Zamówienia oraz nie zobowiązują DIGINET
SEBASTIAN BÓJCZUK do podjęcia jakichkolwiek czynności.

3.7. Należność za zamówiony towar Klient reguluje w sposób wybrany podczas składania Zamówienia.

3.8. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu pełnej kwoty wartości zamówienia określonej w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku niedopłaty, realizacja zlecenia
zostanie wstrzymana. W przypadku wybrania formy płatności za pobraniem realizacja nie wymaga otrzymania pełnej kwoty wartości.

3.9. DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK dołoży wszelkich starań, by Zamówienia realizowane były w sposób odpowiadający ich treści w możliwie krótkim czasie.

§ 4. Płatności

4.1. Dostępne są następujące formy płatności za zakupiony Towar:

a. Przelew elektroniczny

Zamawiający reguluje należną kwotę przelewem elektronicznym na podstawie wystawionego przez DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK zamówienia klienta poprzez serwis
payu.pl* (w bezpiecznym połączeniu SSL 128 bitów). Aktualna lista obsługiwanych banków widoczna jest podczas składania zamówienia oraz na stronie płatności).
Weryfikacja przelewu elektronicznego zwyczajowo następuje w ciągu kilku godzin (w zdecydowanej większości przypadków tego samego dnia roboczego, maksymalnie
do końca następnego dnia roboczego).

b. Płatność kartą płatniczą

Zamawiający reguluje należną kwotę za pośrednictwem centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego kart płatniczych w trakcie składania zamówienia poprzez serwis payu.pl*
(w bezpiecznym połączeniu SSL 128 bitów). Weryfikacja płatności zwyczajowo trwa do 24h w dni robocze.

c. Tradycyjny przelew bankowy

Dla osób nieposiadających konta w bankach wymienionych w formularzu zamówienia, możliwa jest również płatność zwykłym przelewem za pośrednictwem systemu payu.pl*
lub poprzez samodzielne złożenie w swoim banku. Aby dokonać takiej płatności należy w koszyku wybrać odpowiednią opcję "Przedpłata na konto") oraz dokonać wpłaty na
konto PKO BP Inteligo: 50 1020 5558 1111 1084 9030 0057

Weryfikacja przelewu tradycyjnego następuje w ciągu 1-3 dni roboczych pod dniu złożenia zamówienia.

* obsługę płatności elektronicznych zapewnia firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, która występuje jako odbiorca przelewu/płatności (np. na miesięcznym wyciągu bankowym
lub zestawieniu transakcji).

d. Gotówka przy odbiorze

Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedający powierzył dostarczenie zamówionego Towaru (płatność za pobraniem) lub w punkcie odbioru zamówień
w siedzibie DIGINET Sebastian Bójczuk.

4.2. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną
kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.

4.3. W celu realizacji płatności przez Klienta, DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK udostępnia Klientom formularz zamówienia. Dane z formularza są automatycznie przekazywane
do Partnera Systemu Payu.pl za pośrednictwem Systemu Payu.pl.

4.4. Klient, po zatwierdzeniu formularza zamówienia i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Payu.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:

a. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową Partnera Systemu Payu.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,

b. w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową Partnera Systemu Payu.pl będącego bankiem,

c. w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Serwisu Payu.pl.

4.5. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Payu.pl zgodnie z zasadami
określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez
System Payu.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

4.6. DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności za wybrane Towary poprzez wyłączenie niektórych ze wskazanych powyżej
sposobów płatności. Aktualnie dostępne formy płatności widoczne są w formularzu zamówienia.

4.7. Koszty przelewu, prowizje i opłaty bankowe, pocztowe i inne ponosi wyłącznie klient (dot. również przelewów dokonanych z zagranicy). W przypadku otrzymania przez DIGINET
SEBASTIAN BÓJCZUK , płatności za zamówienie w kwocie niższej niż ustalona w potwierdzeniu zamówienia, DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK wstrzyma realizację zamówienia
do momentu otrzymania brakującej kwoty.

§ 5. Dostawa i odbiór towaru

5.1. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony
o czas dostawy, który określa firma kurierska; najczęściej przesyłka dostarczana jest następnego dnia roboczego następującego po dniu zaksięgowania wpłaty na koncie
bankowym DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK (termin ten nie powinien być jednak dłuższy niż pięć dni).

5.2. Towar zostanie przesłany w sposób i na adres wskazany przez Klienta w momencie składania Zamówienia lub ostatecznie podczas potwierdzania złożonego Zamówienia
przez pracownika DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK . W celu prawidłowej realizacji dostawy Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych adresowych oraz numeru
telefonu, pod którym będzie dostępny w celu ewentualnego uzgodnienia terminu dostawy pomiędzy Klientem a kurierem. W przypadku nie podania nr. telefonu lub podania
nieprawidłowych danych, koszty ponownej wysyłki w pełnej wysokości ponosi klient (ponowna wysyłka możliwa po uprzednim uregulowaniu tych kosztów). O ich wysokości
(zgodne z cennikiem kuriera) poinformuje Klienta pracownik DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK.

5.3. Zamówiony produkt dostarczany jest przez firmy kurierskie. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Dostawa i płatności na stronie https://washservice.pl a ostatecznie
wybrane przez Klienta w Koszyku. Koszty dostawy zależą od wartości Zamówienia, wybranego sposobu płatności oraz sposobu odbioru Towarów. Informacja o kosztach dostawy
wyświetlana jest podczas składania Zamówienia w koszyku. Koszty te obowiązują wyłącznie w przypadku dostaw realizowanych na terytorium Polski. Aktualne koszty dostawy
widoczne są w Koszyku podczas składania Zamówienia. Warunki dla wysyłek zagranicznych uzgadniane są indywidualnie.

5.4. W chwili odbioru przesyłki, Klient w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń zewnętrznych
(np. zerwanie taśmy, uszkodzenie opakowania zewnętrznego). W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, Klient uprawniony jest do nieodbierania przesyłki, a jeśli zdecyduje
się ją odebrać, zobowiązany jest w obecności kuriera do dokładnego sprawdzenia stanu przesyłki i sporządzenia protokołu uszkodzeń.

5.5. Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony podpisem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia
z zawartością przesyłki. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej
utraty i uszkodzenia Produktów.

5.6. DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata,
a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

§ 6. Gwarancje, reklamacje, zwrot towaru, odstąpienie od umowy

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów
obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz.827),
Ustawy Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

6.1. Gwarancja i reklamacje

6.1.1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje
w jego opisie na stronach produktu sklepu internetowego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej i udostępnionej
przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez DIGINET Sebastian Bójczuk.

W innych przypadkach jest załączona informacja w sposobie realizacji gwarancji.

6.1.2. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt SPRZEDAWCY. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

6.1.3. SPRZEDAWCA odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką,
wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

6.1.4. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji można złożyć w formie elektronicznej za pomocą email info@washservice.pl lub w formie pisemnej na adres SPRZEDAWCY.
Koszty bezpośredniego dostarczenia towaru ponosi klient.

6.1.5. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni
produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez SPRZEDAWCĘ albo
SPRZEDAWCA nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

6.1.6. SPRZEDAWCA rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni SPRZEDAWCA
nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą
nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi SPRZEDAWCA.

6.2. Odstąpienie od umowy

6.2.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT będący osobą fizyczną dokonującą
z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który zawarł umowę na odległość
, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego kosztów do
wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w chwili składania zamówienia.

6.2.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną
niż przewoźnik.

6.2.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza oświadczenia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

6.2.4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który
zostaną zwrócone środki.

6.2.5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

6.2.6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.2.7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez KLIENTA drogą elektroniczną (wysyłając zeskanowane oświadczenie na
adres e-mail: info@washservice.pl), faksem na nr 587417223 lub pocztą na adres: DIGINET Sebastian Bójczuk, ul. Cicha 26, 83-000 Pruszcz Gdański z sugerowanym
dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy.

6.2.8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

6.2.9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA (z zastrzeżeniem pkt. 6.2.1.). SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem
płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.

6.2.10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

6.2.11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty
przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

6.2.12. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracany przez KLIENTA Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz
dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres DIGINET Sebastian Bójczuk, ul. Cicha 26, 83-000 Pruszcz Gdański. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz ze zwrotem
wszelkich innych dostarczonych Klientowi świadczeń i towarów gratisowych, a których warunkiem otrzymania był zakup Towaru.

6.2.13. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU. KLIENT nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. W przypadku użycia PRODUKTU w sposób przekraczający
stwierdzenie jego cech, charakteru i funkcjonowania (np. zabrudzenia produktu, widocznych śladów montażu lub jego eksploatacji, itp., brak oryginalnego opakowania,
wyposażenia, akcesoriów lub dokumentacji), SPRZEDAWCA ma prawo obciążyć KLIENTA dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru (pogorszeniem
stanu zwracanej rzeczy).

6.2.14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy (i) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (ii) umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków
lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 7. Dane osobowe

7.1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
ze zmianami) jest DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK.

7.2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

7.3. DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia (w tym wysyłania korespondencji dotyczącej realizacji Zamówienia).
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Dane osobowe Klienta są udostępniane innym podmiotom, takim
jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, tylko w celu realizacji Zamówienia.

7.4. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie
danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

7.5. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie https://washservice.pl

§ 8. Pozostałe postanowienia

8.1. DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (przegląd, wymiana
i awaria sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych.

8.2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej https://washservice.pl oraz dostarczany drogą elektroniczną nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie.

8.3. DIGINET SEBASTIAN BÓJCZUK ma prawo dokonywać zmian w treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, a zmiany wchodzą w życie 30 dni po dacie
opublikowania nowego Regulaminu w sposób wskazany w ust. 8.2. W przypadku Klientów posiadających swoje konta będą oni związani postanowieniami nowego
Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia (data opublikowanie
regulaminu) o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie umowy dokonuje się poprzez zamknięcie konta klienta.

 

Załącznik nr 1 „Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy”


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

<DANE KLIENTA>

 

…………………………………

 

…………………………………

 

DIGINET Sebastian Bójczuk
ul. Cicha 26, 83-000 Pruszcz Gdański

Ja / My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od Umowy Sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*):


……………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zamówienia: (*)

 

                                                                                     

 

Data odbioru towaru: (*)

 

 

 

Imię i nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów):         

 

 

 

Adres konsumenta(-ów):

 

 

 

Proszę dokonać zwrotu na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób (*)

 

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

Miejscowość, Data:

 

 

(*) – Niepotrzebne skreślić.

 

 

Skontaktuj się z nami